• Trenčiansky samosprávny kraj
   • Erasmus+
   • Norway Grants
   • Pomáhajúce profesie 2
     • Zelená Európa - naša zelená škola

      Záverečná online konferencia

      Gymnázium Partizánske sa úspešne zapojilo do výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako správcu programu SK-Klíma "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (SK-Klíma)" a v roku 2021 získalo financie z Nórskych grantov, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

     • Rodičovské združenie

      Gymnázium Partizánske pozýva rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. novembra 2023 od 16:00 h v jednotlivých triedach. V prípade, že sa nemôžete združenia zúčastniť, kontaktujte triedneho učiteľa prostredníctvom Edupage.

      Po skončení bude nasledovať stretnutie Rady rodičov o 17. hodine (odborná učebňa geografie) a o 18. hodine stretnutie Rady školy (zborovňa).

     • Študentská latka

      XXVI. ročník pretekov v skoku do výšky

      Pri príležitosti osláv Dňa študentstva a výročia Nežnej revolúcie organizuje Gymnázium Partizánske už dvadsiaty šiestykrát preteky v skoku do výšky.
      Telocvičňa školy po roku opäť privíta mladé skokanky a mladých skokanov zo základných a stredných škôl vo veku od 15 do 19 rokov, aby si zmerali svoje sily nad latkou. Elektronické prihlasovanie je otvorené až do stredy 15. novembra (15:00 h). Prezentácia začína vo štvrtok 16.11. o 7:40h a samotné preteky po slávnostnom otvorení o 9. hodine.
      Žiaci Gymnázia Partizánske sa môžu prihlásiť u svojich učitaľov TŠV. Kompletné propozície nájdete na stránke www.gympe.sk.

     • Rodičovské združenie

      Gymnázium Partizánske pozýva rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra 2023 od 16:00 h v jednotlivých triedach. Účasť rodičov je nutná. V prípade, že sa nemôžete združenia zúčastniť, kontaktujte triedneho učiteľa prostredníctvom Edupage.

      Po skončení bude nasledovať stretnutie Rady rodičov o 17. hodine (odborná učebňa geografie) a o 18. hodine stretnutie Rady školy (zborovňa).

     • Otvorenie školského roka 2023/24

      Vážení učitelia, vážení rodičia, milí žiaci!

      Pomaly sa blíži koniec prázdnin. Určite ste si dobre oddýchli a načerpali síl a energiu pre ďalšiu prácu a štúdium. V škole sa dokončievajú niektoré novinky, postupne sa pripravujú učebne a ďalšie školské priestory na začiatok ďalšieho školského roka.

      Nový školský rok 2023/24 slávnostne otvoríme spoločným stretnutím všetkých tried v pondelok 4. septembra 2022 o 8:00 na nádvorí školy. Po otvorení sa žiaci v sprievode triednych učiteľov presunú do svojich tried, kde bude prebiehať ďalší program. V prípade nepriaznivého počasia sa začne v jednotlivých triedach.

     • Webinár - Architektúra a dizajn

      ďalšie zo série online rozprávaní o štúdiu vybraných študijných odborov na vysokých školách

      Pozývame vás na ďalší webinár, v ktorých naši bývalí študenti predstavujú rôzne študijné odbory a vysoké školy na Slovensku i v zahraničí. Vo štvrtok 20. apríla 2023 o 16:30h privítame šiestačky Martinu Kováčovú a Kristínu Čangelovú a druháka Ondreja Kováča, ktorí študujú architektúru a dizajn.
      Pripojte sa cez GoogleMeet. Tešíme sa na stretnutie!

     • Rodičovské združenie

      ... Rodičovská rada, Rada školy

      Gymnázium Partizánske pozýva rodičov na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. apríla 2023 so začiatkom o 16. hodine. Učiteľov, ktorí nie sú triedni, nájdete v čase združenia ich kabinetoch. V prípade, že sa rodičovského združenia nemôžete zúčastniť, môžete kontaktovať triedneho učiteľa alebo ostatných vyučujúcich individuálne.

     • Druhé číslo Newslettra

      Druhý tohtoročný prehľad udalostí, aktivít a úspechov žiakov našej školy

      Aj v druhej časti I. polroka sme absolvovali množstvo ďalších zaujímavých aktivít na pôde školy aj mimo nej. Nazbierali sme veľa materiálu pre ďalšie vydanie tohto spravodaja a patrí veľké poďakovanie všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali.

  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje